1 Dozen Oscar Grind

流程图 - 轮盘赌系统


点击进入变焦的流程图
1 Dozen Oscar Grind - 流程图 dot
1 Dozen Oscar Grind - 流程图 twopi
1 Dozen Oscar Grind - 流程图 circo
1 Dozen Oscar Grind - 流程图 neato
+上的胜利x 设置平衡参考y 重置 +上的胜利z 复位最初的政变P 暂停